Stowarzyszenie Saperów Morskich Marynarki Wojennej RP. - Stowarzyszenie Saperów Morskich Marynarki Wojennej RP.

STOWARZYSZENIE SAPERÓW MORSKICH

Przejdź do treści

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 2 kwietnia 2017 roku
zmarł nasz Kolega Waldemar Wawrzkiewicz były płetwonurek-miner.
1. Dywizjonu Saperów Morskich
2. Brygady Okrętów Desantowych

Trwale zapisał się w naszej pamięci.
„ Cześć jego pamięci”


ZAKOŃCZONO RENOWACJĘ KAMIENIA PAMIĄTKOWEGO PRZEZ KOL. JERZEGO LIZONIA


ZACHĘCAMY DO ZWIEDZANIA MUZEUM SAPERSKIEGO  .
Spotkanie w Muzeum Saperskim "EXPLOSIVE" - 10.06.2016r.

alipinski@wp.pl > napisał:

ZEBRANIE W MUZEUM
       W rocznicę otwarcia Muzeum Saperskiego w m.Dąbrówka pod Wejherowem (zob. Saper nr 2-3(54) 2015 r.) członkowie Koła na 3 SSP (Gdynia) ze swym prezesem, kmdr.rez. A.Lipińs- skim, zebrali się tu na okolicznościowym zebraniu wieńczącym tegoroczne obchody Dnia (Święta) Sapera na Wybrzeżu. Gośćmi byli prezesi pozostałych „morskich” kół SSP. Zebranie to było jednocześnie realizacją sugestii animatora muzeum i jego właściciela, a zarazem naszego członka koła – kol. Piotra Bika, który w tym właśnie obiekcie pragnął w ten sposób uczcić rocznicę, ale też przypomnieć, rozpropagować i utrwalić edukacyjną funkcję obiektu. Udało mu się to. Wszyscy pamiętaliśmy ekspozycję otwarcia: zachwycała, niemal szokowała, a jednocześnie unaoczniała pasję założyciela.Z wielkim smutkiem i głębokim żalem

przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 22 maja 2016 roku

zmarł nasz

Kolega Stanisław Kaźmierczak

były żołnierz 1 dywizjonu saperów morskich

2 Brygady Okrętów Desantowych.

Trwale zapisał się w naszej pamięci.


„Cześć jego pamięci”.

Wróć do spisu treści